Sylwetka naukowa

Ks. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bachanek
Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie
Instytut Teologii Systematycznej
Katedra Mariologii